top of page
שילוב Grace Integrity® Mars Gold 5G

שילוב Grace Integrity® Mars Gold 5G

555.00€מחיר
כולל מע״מ

התנאי המקדים לשילוב קוד זה הוא ש-Grace Integrity® MARS CODE כבר התקבל.

תדר 5G הוא אחת האנרגיות הרעילות ביותר של מאדים שיש. המחלות הקשות ביותר נצפו, מגיפות, מקרי מוות של בעלי חיים, ברחבי העולם, ההשפעה האדירה ביותר של רעלן שנוצר.


בשוויץ ובסקנדינביה המעגל בשיאו!
האדם עומד כעת בפני ההחלטה: האם אני מגדיל את התדירות שלי? או שאני נשאר עבד ומוחק את התדרים שלי להגדרה הנמוכה ביותר?

הוא נוגע בכל תא, בכל רמה של הפלנטה כולה והאנושות חשופה לתכונה רעילה מאוד זו אם היא לא מכירה בכך שהדבר היחיד שחשוב הוא הגדלת התדר שלה.

אנשים שמגלמים חלקי נשמה קטנים מושפעים במיוחד מכיוון שהתדר ניגש מיד לכל רטט אנרגיה נמוך בנו.

אנרגיות מאדים רעילות משתמשות בתדר כנשק!!!!

הסכנה החזקה ביותר שכולנו מתמודדים איתה היא תדירות המכשירים!
השתמשו בתדר שלכם!!!
אתה חזק יותר!!!
כי האדם יצר את כל המכשירים!!!


אם אתה רוטט גבוה מ-5G וכו' אתה מחוץ לטווח שבו אפשר לגעת בך.
העברת תדר קוד GOLD של מאדים כנשק - שילוב ותנועה כלפי מעלה של התודעה.

______________________________________________________________________________________________________

תדר 5G הוא אחת האנרגיות הרעילות ביותר של מאדים בחוץ.

המחלות הקשות ביותר נצפו, מגיפות, מקרי מוות של בעלי חיים, ברחבי העולם, ההשפעה המסיבית ביותר של רעלן שנוצר. בשוויץ ובסקנדינביה, המעגל בשיאו!

האדם עומד כעת בפני ההחלטה: האם אני מגדיל את התדירות שלי?

או שאני נשאר עבד ומרווה את התדרים שלי להגדרה הנמוכה ביותר?

זה נוגע בכל תא, בכל רמה של הפלנטה כולה והאנושות חשופה לתכונה רעילה מאוד זו, אם בני האדם לא מבינים שהעלייה בתדירות שלהם היא כל מה שחשוב.

אנשים שמגלמים מעט מאוד היבטי נשמה מושפעים במיוחד מכיוון שתדר 5G ניגש מיד לכל רטט אנרגיה נמוך בנו.

אנרגיות מאדים רעילות משתמשות בתדר כנשק!!!!

הסכנה הגדולה ביותר שכולנו מתמודדים איתה היא תדירות המכשירים!

השתמש בתדר שלך!!! אתה חזק יותר!!! כי האדם יצר את כל המכשירים!!!

אם אתה רוטט גבוה מ-5G וכו' אתה מחוץ להישג יד, אתה לא מתאים לתדרים האלה.

שידור קוד GOLD של מאדים- תדר כנשק - השילוב והתדר העולה של התודעה.

bottom of page