top of page
Grace Integrity® Mercury Code

Grace Integrity® Mercury Code

555.00€מחיר
כולל מע״מ

לכל כוכב לכת יש השפעה עמוקה על איכות החיים שלנו.

ברגע שכוכבי הלכת משתנים ומשולבים במלואם, האנרגיה העוצמתית והמרפאת תומכת בנו. מרקורי, שליח האלים, כאשר הוא מתגלם, אינו מעכב אותנו עוד, אלא ממלא אותנו.

מרקורי הוא הכוכב שמחבר הכל.

הוא משמש כבסיס לאינטגרציה של אורנוס, שילוב עידן הדלי.

מרקורי מארח הן את כוכבי הלכת הגבוהים והן את כוכבי הלכת האישיים.

מרקורי משולב פועל כמקשר בין כל ההתגלמויות הפלנטריות והמיזוגים הבאים.

המידע שאנו מקבלים ומשדרים בקשר להתגלמות מתחבר לשדה האלוהי של מחשבה ודחפי הנשמה, ולא לדחפי האגו.

כאשר לא גילמנו במלואם היבטים חשובים של מרקורי, אנו חיים לפי דחפי אגו. מרקורי הוא כוכב הלכת האחראי להבנה כיצד אנו יוצרים מציאות. ללא מרקורי משולב, אנו נשארים לכודים במטריצת ההפרדה.

כוכב הקלילות הוא שקובע את קלילות המציאות שלנו לאחר ההתגלמות. האינטגרציה של מרקורי חיונית אם אנו יוצרים עולם של כבדות או קלילות. אני המילה הוא חלק מהתגלמות השילוב של כוכב הלכת מרקורי.

אורנוס ומרקורי מביאים שדרוגים אלוהיים למערכת שלנו. דחפים אלוהיים מופעלים באמצעות התגלמות ומשרתים את העולם עם רעיונות אלוהיים.

****

כל כוכב לכת משפיע באופן עמוק על איכות החיים שלנו. ברגע שכוכבי הלכת משתנים ומשולבים במלואם, האנרגיה העוצמתית והמרפאת תומכת בנו.

מרקורי, שליח האלים, אינו מגלם עוד זמנים רטרוגרדיים שמפריעים לנו, אלא ממלא אותנו. מרקורי הוא כוכב הלכת שמחבר הכל.

הוא משמש כבסיס לאינטגרציה של אורנוס, השילוב של עידן הדלי. מרקורי מחזיק את כוכבי הלכת הגבוהים כמו גם את כוכבי הלכת האישיים.

מרקורי משולב פועל כמקשר בין כל ההתגלמויות הפלנטריות והמיזוגים הבאים. המידע שאנו מקבלים ומשדרים, בהקשר להתגלמות, מייצר קישור לשדה המחשבה האלוהי ולדחפי הנשמה, ולא לדחפי האגו.

כאשר לא גילמנו במלואם היבטים משמעותיים של מרקורי, אנו חיים דרך דחפי אגו. מרקורי הוא כוכב הלכת האחראי להבנה כיצד אנו יוצרים מציאות. ללא מרקורי משולב, אנו נשארים מסובכים במטריצת ההפרדה.

זהו כוכב הקלילות, הקובע את קלות המציאות שלנו לאחר ההתגלמות. השילוב של מרקורי הוא מכריע אם אנו יוצרים עולם של כבדות או קלילות.

אני המילה, חלק מהתגלמות השילוב של כוכב הלכת מרקורי.

דרך אורנוס ומרקורי, שדרוגים אלוהיים מתרחשים במערכת שלנו מופעלים באמצעות התגלמות, ומשרתים את העולם עם רעיונות אלוהיים.

bottom of page